Uw klacht, mijn zorg!

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut  u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

 

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 •  Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 •  De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 •  De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 •  Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

 

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 •  Om zelf een zorgverlener te kiezen
 •  Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 •  Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 •  Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 •  Op inzage in uw medisch dossier.

 

U heeft als patiënt ook plichten:

 •  U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 •  U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

 

Uitgebreide informatie over de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Openingstijden

Maandag 08.30 - 17.00
Dinsdag 08.30 - 21.00
Woensdag  Gesloten
Donderdag  08.30 21.00
Vrijdag 08.30 - 11.30
14.00 - 17.00
Zaterdag 09.00 - 12.00
Zondag Gesloten

 


Kunt u niet terecht op één van de genoemde tijden/dagen, belt u gerust voor een mogelijke andere tijd/dag

De behandelingen vinden alleen plaats volgens afspraak.

Contactinformatie

Praktijk Charlotte Voorne-Putten
Helmstraat 7
3222 XJ - Hellevoetsluis


  0181 - 750 716
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KvK: 5762804
BIG registratienummer: 39038041304
BVAT: 405 - o.a. aangesloten bij de klachtenregeling via de SCAG (voor wat betreft de APS via de BVAT) per 01-01-2020

KRF NL
IOF
KNGF (o.a. aangesloten bij de klachtenregeling)
MLDV

  Routebeschrijving

© 2024 Praktijk Charlotte |Privacy Policy | Webdesign : Internetbureau Akire